Blir stora varumärken en maktfaktor i säkerhetsvärlden?

Blir stora varumärken en maktfaktor i säkerhetsvärlden?

Vad kan man ta med sig tillbaka från en säkerhetskonferens som Black Hat? Jag kom därifrån med en fråga som utkristalliserade sig först efter ett par månader: Kommer globala varumärken att bli en maktfaktor inom säkerhetsvärlden? 

För tredje året i rad besökte jag hacking- och säkerhetskonferensen Black Hat i Las Vegas för att delta i utbildningar och seminarier – och självklart nätverka. Intressant nog är uppslutningen från Sverige stor varje år, för två år sen var vi svenska säkerhetsintresserade näst största besökargrupp efter amerikanerna.

Eftersom det var tredje året på raken funderade jag lite på om det gick att se någon trend i ämnen, vad sker med branschen? Finns det någon röd tråd bland seminarier och problemställningar? Tyvärr blev det första svaret nej – inget tydligt.

Men när jag ganska nyligen berättade för en kollega om alla miljoner dollar som plöjs ner av olika företag i fester, hyrda jättevillor, flashiga lokaler med öppen bar och go-godansare, så slog det mig att jag faktiskt hade upplevt något helt nytt i år: Jag var på fest hos Nike.

Jag har pratat med flera branschkollegor och alla hade ett undrande ögonbryn höjt. Nike hade helt enkelt stora rekryteringskroken ute bland världens främsta och mest engagerade säkerhetsexperter och lade mycket pengar på det. Varför? Man kan tänka sig en förklaring som om den stämmer pekar på en intressant utveckling.

Idag är varumärken något extremt viktigt, det vet vi alla. Nike säljer oerhört mycket på sitt varumärke. Att etablera, bygga och förvalta sitt varumärke är grundläggande. Något annat grundläggande i marknadsföring är engagemang från och interaktion med kunder och användare.

Ofta är det hela grunden för att lyckas i konkurrensen, och det är antagligen ännu mer sant när det gäller kläder och skor. Företagen arbetar oerhört hårt och noggrant för att bygga upp en image och engagera användarna, eftersom deras image hjälper användare till att skapa sin egen image.

Och när det gäller engagemanget – Nike har ju lanserat en egen plattform för löpare, Nike+, där man till och med kan koppla upp skorna. Detta innebär ju ett stort förtroendekontrakt med användarna och är för dem ett bra sätt att behålla kontakten med kunden efter köpet i butiken.

Relationen mellan sport och säkerhet är såklart inte frågan, utan relationen mellan sportkläder och sportande människor.

Idag är varumärken är under ständig attack. De flesta vet antagligen inte om hur vanligt det har blivit med olika typer av attacker mot företag, organisationer, partier och personer. Till exempel DDOS-attacker har blivit vardagsmat, man kan enkelt och billigt genomföra attacker mot varumärkens webbsidor och rent av försöka kräva en lösensumma för att sluta.

En ännu viktigare aspekt är att alla verksamheter har någon form av användar- eller kundregister och att de databaserna läcker eller stjäls är sådant som inte får hända, men som händer titt som tätt. (Du kan fråga ”otrohetssajten” Ashley Madison vad deras användare anser om varumärket efter att användarregistret läckte.)

Lärdomen från Black Hat 2015 blir att nya aktörer börjar ta de frågorna om IT-säkerhet på allvar, alltså att aktörer som tidigare bara köpte en tjänst börjar engagera sig. Att sköta säkerhetsfrågorna väl och att ta dem på allvar är en hygienfaktor för företag som lever på varumärke och förtroendekapital, eftersom varumärket och fanbasen är motorn som driver affären. Det blir så mycket tydligare för varje incident.

Rubbas förtroendet tar det en evighet att reparera skadan. Framtiden handlar alltså om att de företag lyckas bäst med sina preventiva säkerhetsåtgärder har bättre chanser på marknaden än de företag som gör ett sämre jobb.

Missa inget!

Prenumerera på Säkerhetsbloggen via e-post!

No comments

Your email address will not be published.