Hotrapport september 2011 – globalt och lokalt

Hotrapport september 2011 – globalt och lokalt

Under september månad hotade en PDF-trojan Mac OS X-användare genom att förklä sig till ett kinesiskt dokument om dispyten mellan Japan och Kina angående Diaoyu-öarna. När en användare öppnar den infekterade PDF:en försöker masken få fjärrtillgång till datorn, samtidigt som dess ägare distraheras av den faktiska texten i PDF-dokumentet. Den här typen av mask är vanlig hos Windows, men sällsynt på Macdatorer.

I toppen av den globala hotlistan för september låg INF/Autorun, som fortsätter hålla sig kvar i topp med 6.49% – ett hot som sprider sig via externa media, som t.ex. USB-minnen och som enklast hålls i schack genom att den automatiska Kör-funktionen stängs av och istället sköts manuellt (på så vis kan misstänksamma filer stoppas innan de börjar ladda).  På andra plats i september låg Win32/Conficker (3.65%) – nätverksmasken som också den har hängt med i toppen ett tag nu. Se till att regelbundet hålla Microsofts patchar uppdaterade, så ska antivirusprogrammet sköta resten. Trea på den globala hotlistan var Win32/Dorkbot som nådde 3.23% under september månad. Precis som INF/Autorun är tredjeplatshållaren en mask som sprids via externa media och enklast undviks genom manuell hantering av USB-minnen och liknande.

I Sverige såg topplistan ut såhär under september månad:




Missa inget!

Prenumerera på Säkerhetsbloggen via e-post!

No comments

Your email address will not be published.