Konkreta mål för hållbar IT-infrastruktur i samhället saknas

Svenskan skrev häromdagen om samhällets behov av ett bättre skydd i IT-systemen. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tagit fram en femårsplan för informationssäkerhet 2010-2015, men SvD menar att konkreta mål och utarbetade taktiker saknas helt.

”Detta strutsbeteende riskerar att leda till att vi möter ytterligare ett förlorat decennium vad gäller säkerhet och mognad i samhällsviktig IT-infrastruktur” skriver SvD.

Eftersom vi idag lägger upp fler och fler viktiga system på Internet ökar riskerna för IT-angrepp och Svenskan menar att dessa frågor endast diskuteras rent juridiskt och aldrig på en djupgående säkerhetsnivå.

Man kan inte göra annat än hålla med.

Missa inget!

Prenumerera på Säkerhetsbloggen via e-post!

No comments

Your email address will not be published.