Lagstiftning mot cyberbrott ?

På ESET:s Threat Blog skriver Cameron Camp om ett amerikanskt lagförslag som kommer i kölvattnet av Sony-hacken. Tanken är att företag som hackas ska tvingas att berätta om intrånget inom 48 timmar för att skydda sina kunder.

Japan har klubbat lagar som gör det förbjudet att skapa virus. Lagen verkar även innehålla en del annat, bland annat samma problem som har uppmärksammat här i Europa när det gäller Ipred och andra lagar – risken att en strävan efter att stoppa brott inkräktar oproportionerligt mycket på den personliga integriteten.

Missa inget!

Prenumerera på Säkerhetsbloggen via e-post!

No comments

Your email address will not be published.