Lexbase – lite tankar

Jag är en sån där människa som tycker att offentlighetsprincipen är en mycket bra princip. Jag vill leva i ett samhälle där vi har och ger varandra insyn. Viktig information om medborgare ska vara öppen och tillgänglig och information om myndighetsbeslut offentlig verksamhet också. Maktutövandet ska vara genomskinligt.

Lexbase_screen

Trots det kan jag komma med några invändningar mot Lexbase verksamhet.

  1. Ett privat företag tjänar pengar på vår egen nyfikenhet efter sliskiga detaljer. Folk har inte ”rätt att veta”, vilket är den vanliga existensmotiveringen från företag som Lexbase och Ratsit med flera. Man har rätt att ta reda på.
  2. Frågan om människors brottsregister är en komplex och känslig fråga. Vilken rättshaverist som helst har alltid kunnat begära ut domar om folk, men principen är att man efter avtjänat straff ska kunna gå vidare i livet. Det tycker också de flesta, vilket inte minst de senaste årens debatt om Tomas Quick och Göran Lambertz gjort tydligt.
  3. Vi ser endast domar avkunnade under de senaste fem åren, vilket innebär att många grova brott, som faktiskt kanske skulle kunna vara mer relevanta att känna till, hamnar under radarn. Trenden att arbetsgivare begär utdrag ur brottsregister har vuxit under de senaste åren och fått kritik från många håll, frågan om vem som ska bry sig om andras förehavanden och när är viktig.
  4. Det går att se vilka som är lagförda helt gratis, men man måste betala för detaljer. Briljant affärsstrategi, men många kommer att misstänkliggöras utan folk känner till omständigheterna.

Stormen rasar om Lexbase samtidigt som servrarna har varit överbelastade sedan lanseringen. Vi är moraliskt indignerade, men kollar upp våra grannar med andra handen.

Det finns en besläktad fråga om offentliga uppgifter och privata företag – flera myndigheter säljer medborgarnas personuppgifter, det rör sig om Bolagsverket, Tranportstyrelsen och Skatteverket. Det är enligt mig något de inte borde göra, även om uppgifterna är offentliga. Varför ska offentliga uppgifter säljas i kommersiellt syfte? Skillnaderna i fallet Lexbase är att uppgifterna inte säljs av myndigheter utan begärs ut.

Lagen

Ett annat aktuellt fall är kvinnan i Kalmar som begärde ut tusentals handlingar och tog flera heltidstjänster på Kalmar kommun i anspråk genom att utnyttja/missbruka sina medborgerliga rättigheter. Bland annat begärde hon ut alla handlingar diarieförda under 2013. Kommunen har nu tröttnat och blockerar kvinnans mejl och välkomnar en rättslig prövning. Vem har moraliskt rätt och vem har juridiskt rätt?

Följer man medieflödet så är det tydligt att de flesta tycker att Lexbase affärsidé är omoralisk, även om den inte bryter mot någon lag. Man jobbar helt utan hänsyn till konsekvenserna för enskilda, vilket går stick i stäv med hur vi i övrigt anser att företag ska handla, med hänsyn till och ansvar för omvärlden. 

Missa inget!

Prenumerera på Säkerhetsbloggen via e-post!

No comments

Your email address will not be published.