Tag Archives: INF/Autorun

Global hotrapport oktober 2011

Global hotrapport oktober 2011

I oktober månads globala hotrapport var temat ”Tror du att du är säker online?”. Det diskuterades bland annat hur människan är den svaga länken som gör vissa typer av cyberbrott möjliga. Oavsett hur bra antivirusprogram som används så kan alltid personen bakom skärmen klicka på fel sak, köra fel fil eller besöka fel sajt, och så är skadan gjord. ESET Irland utförde en undersökning där man bad 852 personer svara på påståenden om datorsäkerhet för att avgöra hur kunniga de var. Frågorna var av typen; ”Någon kan hacka min mail eller konto i ett socialt nätverk och kontakta mina vänner genom att utge sig för att vara mig.” Det visade sig bland annat att 1 av 4 irländska datoranvändare på ett eller annat sätt hade drabbats av virus eller datorkrasch. Läs mer om undersökningen och resultatet här.

Vad gäller hotlistan så såg toppen av isberget likadant ut som förra månaden – INF/Autorun var fortfarande det största hotet med 5.21%, Win32/Dorkbot låg tvåa (3.12%) och Win32/Conficker hamnade på 2.63%. Win32/PSW.OnLineGames som tidigare i år låg högre upp har traskat ner till tionde platsen med 0.87%.

Hotrapport september 2011 – globalt och lokalt

Hotrapport september 2011 – globalt och lokalt

Under september månad hotade en PDF-trojan Mac OS X-användare genom att förklä sig till ett kinesiskt dokument om dispyten mellan Japan och Kina angående Diaoyu-öarna. När en användare öppnar den infekterade PDF:en försöker masken få fjärrtillgång till datorn, samtidigt som dess ägare distraheras av den faktiska texten i PDF-dokumentet. Den här typen av mask är vanlig hos Windows, men sällsynt på Macdatorer.

I toppen av den globala hotlistan för september låg INF/Autorun, som fortsätter hålla sig kvar i topp med 6.49% – ett hot som sprider sig via externa media, som t.ex. USB-minnen och som enklast hålls i schack genom att den automatiska Kör-funktionen stängs av och istället sköts manuellt (på så vis kan misstänksamma filer stoppas innan de börjar ladda).  På andra plats i september låg Win32/Conficker (3.65%) – nätverksmasken som också den har hängt med i toppen ett tag nu. Se till att regelbundet hålla Microsofts patchar uppdaterade, så ska antivirusprogrammet sköta resten. Trea på den globala hotlistan var Win32/Dorkbot som nådde 3.23% under september månad. Precis som INF/Autorun är tredjeplatshållaren en mask som sprids via externa media och enklast undviks genom manuell hantering av USB-minnen och liknande.

I Sverige såg topplistan ut såhär under september månad: