Tag Archives: ipredator

Ny podcast – Anonymiseringstekniker

Möjligheten att vara anonym på Internet har varit en het potatis under de senaste åren. Debatten går lite hårdraget ut på att anonymiteten antingen är av godo och en demokratisk rättighet, eller att den är av ondo, och bara ett sätt för ohederliga att begå brott helt ostörda.

I dagens podcast pratar vi bland annat lite om hur TOR, en av de större tjänsterna, fungerar. Vi diskuterar också VPN-tjänster som IPREDator, som lanserades förra året av bland andra Peter Sunde, en av herrarna bakom The Pirate Bay.

En fråga som vi ställt oss är om anonymiseringstjänsterna utnyttjas av cyberkriminella. Det gör de utan tvekan, men troligen inte i någon större omfattning. Anonymiseringstjänster kan användas för att dölja vem det är som exempelvis styr botnätverk, men oftare använder cyberskurkarna hackade datorer för sådana ändamål. Risken för att övervakas av den som driver en kommersiell tjänst är alltför stor för att brottslingar ska hänga upp verksamheten helt på en betaltjänst.

Möjligheten till anonymitet på Internet är dessutom viktig ur flera perspektiv. Det finns till exempel tillfällen då information bör komma fram, trots hemligstämplar och straffbarhet.

Om man anlägger ett rent säkerhetsperspektiv kan man argumentera för att de små bedragarna och spridarna av skadlig kod kan använda den för att skydda sig, men då ligger nog problemet snarare i att de som använder tjänsterna inte ser skillnaden mellan anonymitet och säkerhet.

Att ingen vet vem du är betyder inte att du inte kan angripas.

Lyssna på podcasten här: Podcast – Anonymiseringstjänster – frihet eller fara