Tag Archives: IT-angrepp

Konkreta mål för hållbar IT-infrastruktur i samhället saknas

Svenskan skrev häromdagen om samhällets behov av ett bättre skydd i IT-systemen. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tagit fram en femårsplan för informationssäkerhet 2010-2015, men SvD menar att konkreta mål och utarbetade taktiker saknas helt.

”Detta strutsbeteende riskerar att leda till att vi möter ytterligare ett förlorat decennium vad gäller säkerhet och mognad i samhällsviktig IT-infrastruktur” skriver SvD.

Eftersom vi idag lägger upp fler och fler viktiga system på Internet ökar riskerna för IT-angrepp och Svenskan menar att dessa frågor endast diskuteras rent juridiskt och aldrig på en djupgående säkerhetsnivå.

Man kan inte göra annat än hålla med.