Tag Archives: System Administrator Appreciation Day

Kom ihåg: Blommor till systemadministratören idag!

IT-administratörerna är de bortglömda hjältarna hos företag världen över. Varje dag arbetar de hårt med att hålla system och datorer igång samtidigt som de tar hand om användarnas datorbekymmer.

Idag, den 27 juli, uppmärksammas för trettonde året i rad den så kallade System Administrator Appreciation Day och alla har då en chans att visa lite extra uppskattning för sina kämpande administratörer. Under de tretton år som den har dagen har funnits har arbetsförhållandena för IT-administratörer förändrats dramatiskt och nya teknologiska framsteg bäddar för ännu fler förändringar framöver.

Här kommer en lista med problem som dessa människor måste hantera varje dag för att skapa en smidig arbetsmiljö för kollegorna. Vi på Eurosecure tycker att du bör läsa igenom den och ta dig en minut idag och ge din IT-administratör en tacksam klapp på axeln:

Ny teknik: Företag har börjat inse vikten av att skaffa ny teknologi i form av smartphones, tablets och så vidare, men utan att kanske tänka på hur detta påverkar IT-administratörens jobb. Mobila enheter som innehåller känsligt arbetsmaterial kräver en utökad säkerhetsstrategi och givetvis behövs även underhåll av dessa enheter.

Flytt till molnet: Molnteknikerna tar allt större plats och kan hjälpa till att hålla kostnader nere och göra arbetet mer flexibelt. Dock innebär tjänster i molnet en hel del arbete för IT-administratören, naturligtvis vid implementation då man behöver se till att få allting att fungera, men även säkerhetsmässigt. Man måste lita på leverantören, och se till att allting säkerhetskopieras.

Säkerhetshot: På senare tid har vi allt oftare sett hur företag och organisationer utsätts för cyber­attacker och man har börjat inse hur sårbara många IT-nätverk är. Nya hot växer fram varje dag och strategier för att skydda företaget blir en nödvändighet, men dock inte bara mot externa hot. Även internt är det upp till IT-administratören att se till att känslig information inte sprids, att de anställda inte (medvetet eller omedvetet) sprider skadlig kod i företagets nätverk, till exempel genom externa USB-enheter eller liknande. Detta innebär en konstant övervakning av potentiella hot och över själva nätverket samt att snabbt kunna laga eventuella hål när de uppstår.

Utbildning: Som IT-administratör räcker det inte med att vara den som löser andras dator­problem. Det gäller också att hålla de anställda uppdaterade kring vilka säkerhetsföre­skrifter som gäller på företaget, hur de får och inte får använda sina datorer och smartphones, samt vilka risker till exempel användandet av sociala medier kan innebära. Den mänskliga faktorn ligger bakom många av problemen som IT-administratörer dagligen måste hantera och en välinformerad och utbildad personal är det enda som kan förebygga detta.

BYOD: En trend som främst syns bland små och mellanstora företag idag är BYOD (Bring Your Own Device) som innebär att man sparar pengar på mobiler, datorer, tablets och liknande genom att låta de anställda använda sina privata enheter i tjänsten. BYOD må vara sunt ekonomiskt, men innebär också fler risker eftersom de anställda använder samma enhet till både privata och jobbrelaterade aktiviteter. Att de anställda till exempel låter sina barn eller andra personer utanför arbetet använda en BYOD-enhet innebär ett extra steg i processen för IT-administratören.