Twittra säker med korta länkar

Ni som använder Twitter har stött på de förkortade URL:erna som används för att spara plats, den vanligaste är troligen bit.ly. Ni känner säkert också till att de ofta används för att sprida malware och annat skräp, eftersom man inte kan se vart URL:en pekar. Bit.ly försöker möta detta genom att filtrera länkarna genom till exempel Google Safe Browsing, men en del slinker säkert igenom ändå. Bit.ly har dessutom en insticksmodul för förhandsgranskning, som låter användaren se lite mer information om en länk innan de klickar. Den finns dock bara för Firefox. Även den mycket praktiska Twitterklienten Tweetdeck har en liknande funktion.

TinyURL.com, som också tillhandahåller förkortade URL:er, har en annan approach som funkar på alla webbläsare. Hos dem kan du välja en preview-inställning på en specifik dator som låter dig titta på länkmålet när du klickar på en komprimerad URL. Den som förkortar URL:en kan också skapa en som börjar med http://preview.tinyurl.com/.

Det finns såklart läsare som irriterar sig på att skickas kors och tvärs, men jag tycker nog att det finns en bra poäng med att ta det säkra före det osäkra. Vill man inte se någon preview så kan man helt enkelt klistra in URL:en i webbläsaren och radera ”preview.” före ”http://”.

Missa inget!

Prenumerera på Säkerhetsbloggen via e-post!

No comments

Your email address will not be published.