Virus som lamslår sjukvården

Computer Sweden har bekräftat att det var masken Conficker som drabbade sjukhusen i region Väst och region Skåne, en mask som till största del kan stoppas med så enkla medel som ett uppdaterat operativsystem. På sjukhus har man fullt upp med att kämpa mot vanliga virus och att maskar som Conficker tillåts infektera datorer som styr utrustning som potentiellt kan rädda liv betyder att säkerhetsrutinerna är kraftigt eftersatta.

Källan till den kod som infekterat datorerna i Region Väst och Syd var troligtvis anställdas USB-minnen. Missa inte måndagens podcast, som kommer att handla om just bärbara lagringsmedia.

Missa inget!

Prenumerera på Säkerhetsbloggen via e-post!

No comments

Your email address will not be published.